โครงการสมาร์ทคาร์แคร์ บริการ ล้าง อัด ฉีด โดย แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา