โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ แผนกวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา