แผนผังสถานที่สำหรับรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 📌 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผู้ที่มีรายชื่อฯ (รอบโควตาและรอบทั่วไป)​ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

หมายเหตุ : วิทยาลัยจำเป็นต้องจัดสรรวัน เวลา และสถานที่ตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อ หลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) … โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ PRSCAT และ เว็บไซต์ www.scat.ac.th อย่างต่อเนื่อง ➡️ ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย ➡️ ขอให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยในการเข้ามาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)