แผนกวิชาช่างกลเกษตร จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม

แผนกวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมบำรุงรถแทรกเตอร์ (คูโบต้า) และเครื่องทุ่นแรงฟาร์มแก่นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาช่างยนต์ และ ปวส.1 สาขาช่างกลเกษตร ณ แผนกวิชาช่างกลเกษตร วันที่ 23 สิงหาคม 2561