เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมา ในการดำเนินการรายงานตัวและมอบตัว พร้อมผู้ปกครอง วันที่ 6-7 เมษายน 2563

ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย >> ขอให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยในการเข้ามาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)