สมาชิก อกท.หน่วยสงขลา ร่วมลงสมัครการแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสงขลา ครั้งที่ 42

สมาชิก อกท.หน่วยสงขลา ร่วมลงสมัครการแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสงขลา ครั้งที่ 42 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563 ซึ่งในครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ อกท.หน่วยสงขลา ในชั่วโมงกิจกรรม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 30 กันยายน 2563