สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ชมรมจักรยานคูหาไบค์ ชมรมจักรยานศาลาตาหยาด ชมรมรักสุขภาพควนเนียง ขอเชิญพี่น้องนักปั่นทุกทีม ทุกชมรม ทุกสังกัด และนักปั่นอิสระร่วมงาน”ปั่นเพื่อน้องเกษตรสงขลาครั้งที่ 1

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ชมรมจักรยานคูหาไบค์ ชมรมจักรยานศาลาตาหยาด ชมรมรักสุขภาพควนเนียง ขอเชิญพี่น้องนักปั่นทุกทีม ทุกชมรม ทุกสังกัด และนักปั่นอิสระร่วมงาน”ปั่นเพื่อน้องเกษตรสงขลาครั้งที่ 1″ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา