วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอบข่ายประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 (มกอช.)​

วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอบข่ายประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 (มกอช.)​ ซึ่ง นางสาวทรรศินา ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย นายราเมศ ชูสิงห์ นางสาวจันทิมา อุปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและดูแลนักเรียน นายกฤษฎา พูลรักษ์ นายกิจติภูมิ แก้วสว่าง นายธีรภัทร สังคะโน และนายอนุสรณ์ จันทร์เพ็ชร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาผลิตสัตว์น้ำ แผนกวิชาประมง ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณในโครงการดังกล่าว ณ โรงแรม นงนุช การ์เด็น รีสอร์ท จ.ชลบุรี วันที่ 30 กันยายน​ 2563