วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จัดโครงการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2,3 และระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นสพ.สุทธิศักดิ์ เวชสาร ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ได้ขึ้นพบปะ ชี้แจงนโยบายต่างๆ ในการบริหาร พัฒนาวิทยาลัยและงานในฝ่ายต่างๆ แก่ผู้ปกครองให้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ณ หอประชุมตะเคียนทอง 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 26 สิงหาคม 2563