รายละเอียด วัน เวลา และสถานที่รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 📌 ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2563 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ผู้ที่มีรายชื่อฯ (รอบโควตาและรอบทั่วไป)​ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

หมายเหตุ : วิทยาลัยจำเป็นต้องจัดสรรวันและเวลาตามกำหนดการดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) … โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ PRSCAT และเว็บไซต์ www.scat.ac.th อย่างต่อเนื่อง ➡️ ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย ➡️ ขอให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยในการเข้ามาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)