ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่อง ยกเลิกการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือก ประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)​ ประจำปีการศึกษา 2563