ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน 2563

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 8-29 เมษายน 2563
โดยมีช่องทางการรับสมัคร 2 ช่องทาง
1. สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องจามจุรี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 12-15 เมษายน 2563)
2. สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ Click >> http://datacenter.vec.go.th/vec_web/admis.htm?mode=register
(เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

หมายเหตุ : โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางเพจ PRSCAT อย่างต่อเนื่อง

>> ขอให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียนด้วยความเรียบร้อย
>> ขอให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง สวมหน้ากากอนามัยในการเข้ามาติดต่อ เพื่อความปลอดภัยและลดโอกาสเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)