ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ขอยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)