ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่อง กำหนด วันเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2562