ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เรื่องประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)