ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 5 ทุน ทุนละ 30,000 บาท