ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ฝึกหัดขับปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,400 ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)