ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ฝึกหัดขับปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)