ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติพื้นฐานทางอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)