นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา พร้อมด้วย นายสมโภช รัตติ หัวหน้าโครงการชีววิถีฯ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) เพื่อติดตาม ติดตั้งป้ายและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ 6 ด้านโรงเรียน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา พร้อมด้วย นายสมโภช รัตติ หัวหน้าโครงการชีววิถีฯ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) เพื่อติดตาม ติดตั้งป้ายและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ 6 ด้านโรงเรียน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563