นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561