นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย นางสาว​ทร​รศ​ิ​นา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ นายสมโภช รัตติ หัวหน้างานโครงการ​ชี​ว​วิถี​เพื่อ​การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภท โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา วันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2563

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ พร้อมด้วย นางสาว​ทร​รศ​ิ​นา​ ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ นายสมโภช รัตติ หัวหน้างานโครงการ​ชี​ว​วิถี​เพื่อ​การพัฒนา​อย่าง​ยั่งยืน​ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภท โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดโรง อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา วันที่​ 6 พฤศจิกายน​ 2563