นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นาย​อมฤต​ สุ​ชาตา​นนท์​ ครู​ชำนาญ​การ​ ทำหน้าที่​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ เป็น​ผู้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสงขลา ครั้งที่ 42

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นาย​อมฤต​ สุ​ชาตา​นนท์​ ครู​ชำนาญ​การ​ ทำหน้าที่​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ เป็น​ผู้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน ประธานกรรมการและเลขานุการทุกฝ่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย หน่วยสงขลา ครั้งที่ 42 พร้อมด้วย นางสาว​พนิต​กานต์​ แก้ว​โกมล​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​บริหาร​ทรัพยากร​ นางสาว​ชุติมา​ เล็ก​บาง​พงศ์​ ครู​ที่ปรึกษา​ อกท.หน่วย​สงขลา​ คณะกรรมการ​ อกท.หน่วยสงขลา และคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่​ 30 กันยายน​ 2563