นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยายน 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมสิริประภา เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 20 กันยายน 2561