นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการเลขานุการ พ่อสี แม่สี ประธานและรองประธานแม่สีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2561