นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษากลุ่มแกนนำ (Echo VE)

นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา ในโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่อาชีพ สำหรับนักเรียน นักศึกษากลุ่มแกนนำ (Echo VE) โดยมีคณะครูแผนกวิชาพื้นฐาน นักเรียน นักศึกษากลุ่มแกนนำ เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารเรียนระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 21 สิงหาคม 2563