นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณสนามฟุตบอล

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 30 สิงหาคม 2561