นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มแม่บ้านตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานวิธีการปลูกพืชผักไร้ดิน (แปลงไฮโดรโปนิกส์)

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มแม่บ้านตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานวิธีการปลูกพืชผักไร้ดิน (แปลงไฮโดรโปนิกส์) โดยมี นายอภิรัตน์ คณะทอง เป็นผู้ให้ความรู้ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 และบริเวณแปลงไฮโดรโปนิกส์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563