นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายบุญทรง มุณีแนม เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแสงฟ้า (ศิษย์เก่าดีเด่นระดับชาติ) นายจิระวัฒน์ ภักดี ประธานกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก คณะครูและนักเรียน นักศึกษาผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm “พัฒนาเกษตรไทย ด้วยกระบวนการทางการศึกษา” ตอน : อาชีวศึกษาเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายบุญทรง มุณีแนม เจ้าของฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์น้ำแสงฟ้า (ศิษย์เก่าดีเด่นระดับชาติ) นายจิระวัฒน์ ภักดี ประธานกลุ่มปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษเพื่อการส่งออก คณะครูและนักเรียน นักศึกษาผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ K-Farm “พัฒนาเกษตรไทย ด้วยกระบวนการทางการศึกษา” ตอน : อาชีวศึกษาเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรไทย ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563