นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษา ประจำปี 2564 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “อาชีวศึกษายกกำลังสอง สร้างคุณภาพ นำปริมาณ ” ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2563