นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอบข่ายประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 (มกอช.)​

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมายให้ นางสาวทรรศินา ศรี​ธรรมรัตน์​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​วิชาการ​ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียนผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ขอบข่ายประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2563 (มกอช.)​ ได้แก่ นายราเมศ ชูสิงห์ นางสาวจันทิมา อุปถัมภ์ ครูผู้ควบคุมและดูแลนักเรียน นายกฤษฎา พูลรักษ์ นายกิจติภูมิ แก้วสว่าง นายธีรภัทร สังคะโน และนายอนุสรณ์ จันทร์เพ็ชร นักเรียนระดับชั้น ปวช.2/3 สาขาผลิตสัตว์น้ำ แผนกวิชาประมง ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 2 ตุลาคม​ 2563