นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ระดับชั้น ปวช.2,3 และนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วย นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครูผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2563