นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา มอบหมายให้ นางสาว​ละออง​แก้ว​ หมื่น​จร​ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง การแปรรูปอาหารและขนม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมบ้านตุหรง พร้อมด้วยนางเรณู ชนะผล หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารและขนม ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน 30 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลจะโหนง จังหวัดสงขลา วันที่ 18 มีนาคม 2563