นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่างผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 2 เมษายน 2557 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561