นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งงานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและข้าราชการครู วษท.สงขลา จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 19 กันยายน 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ซึ่งงานเกษียณอายุราชการ ผู้บริหารและข้าราชการครู วษท.สงขลา จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน 2561 พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 19 กันยายน 2561