นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรงธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร ข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรงธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง