“จิตอาสา หัวใจสีเขียว 💚”

คณะครู และสมาชิกชมรมวิชาชีพพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุมวิชาการ อกท.หน่วยสงขลา ครั้งที่ 40 ณ บริเวณโดยรอบวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 18 กันยายน 2561