กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายราเมศ ชูสิงห์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายปรีชา พรามณีโชติ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งมีคณะครูผู้เกี่ยวข้อง นักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 10 กรกฎาคม 2563