นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นาย​อมฤต​ สุ​ชาตา​นนท์​ ครู​ชำนาญ​การ​ ทำหน้าที่​ รอง​ผู้​อำนวยการ​ฝ่าย​พัฒนา​กิจการ​นักเรียน​ นักศึกษา​ เป็นผู้ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดำเนินโครงการปั่นเพื่อน้องเกษตรสงขลา ครั้งที่ 1

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาล

อ่านต่อ

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมายให้ นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาล

อ่านต่อ

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาล

อ่านต่อ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2563

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563วิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

แผนกวิชาประมง วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ โดย นายราเมศ ชู​สิงห์​ หัวหน้าแผนกวิชาประมง พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน​ นักศึกษาชมรมวิชาชีพประมง​ ออกทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงกุ้งโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

แผนกวิชาประมง วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ โดย นา

อ่านต่อ

โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โควตาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชี

อ่านต่อ

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นางสาว​วรรณวิภา โคตัน หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ เป็นผู้มอบโรงเรือนปลูกพืชพร้อมระบบน้ำ ภายใต้โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด -​ 19

นางสาว​ชนม์​ศ​ิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยา

อ่านต่อ

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา​ เป็น​ประธาน​การประชุม​เตรียมความพร้อมในการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

นางสาว​ชนม์​ศิ​กานต์​ แก้ว​กระจ่าง​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาล

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง