นักเรียน นักศึกษาคนใดมีความประสงค์ที่จะเลื่อนระดับสมาชิก จากสมาชิก อกท.ระดับหน่วย เป็นสมาชิก อกท.ระดับภาค สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ครูชุติมา เล็กบางพงศ์ ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วย​สงขลา​ ณ สำนักงาน อกท.หน่วย​สงขลา​ ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

นักเรียน นักศึกษาคนใดมีความประสงค์ที่จะเลื่อนระดับสมาชิ

อ่านต่อ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครูผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ นายนพดล สุระสังวาลย์ หัวหน้าคณะทำงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ

นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย​เกษตรและ​เทคโนโลยี​สงขลา พร้อมด้วย นายสมโภช รัตติ หัวหน้าโครงการชีววิถีฯ และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) เพื่อติดตาม ติดตั้งป้ายและเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ 6 ด้านโรงเรียน ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นายอมฤต สุชาตานนท์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นางสาวพนิตกานต์ แก้วโกมล นางสาวทรรศินา ศรีธรรมรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะกลุ่มแม่บ้านตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้ามาศึกษาดูงานวิธีการปลูกพืชผักไร้ดิน (แปลงไฮโดรโปนิกส์)

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรแ

อ่านต่อ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง