Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 120 แรงม้า

เรียนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.ที.เอ็ม  999

เนื่องด้วยไม่สามารถติดต่อตาม  E-mail  และเบอร์โทรศัพท์  ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเค.ที.เอ็ม  999 ให้ไว้ได้  จึงแจ้งให้ทราบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การแสดงรายะเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

การแสดงรายะเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

เอกสารแนบพร้อมกับ สรก.61-1