Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

นายสถิต โลหะ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเลี้ยงแพะเนื้อ รองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามโครงการพัฒนากำลังคนรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย-กรรม ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชย-กรรม ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่างผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ 2 เมษายน 2557 วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการเลขานุการ พ่อสี แม่สี ประธานและรองประธานแม่สีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมตะเคียนทอง 1 วันที่ 14 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ และคณะกรรมการ อกท.หน่วยสงขลา ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำโดย นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ และคณะกรรมการ อกท.หน่วยสงขลา ร่วมวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ วันที่ 12 สิงหาคม 2561