Author Archives: งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนักเรียน นักศึกษาออกศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาม่วงพัฒนา อ.ท่าแพ จ.สตูล วันที่ 29 สิงหาคม 2561

แผนกวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นำนักเรียน นักศึกษาออกศึกษาดูงานโครงการเลี้ยงแพะเนื้อ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านนาม่วงพัฒนา อ.ท่าแพ จ.สตูล วันที่ 29 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ได้กล่าวให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ดงตะเคียนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย นางสาวละอองแก้ว หมื่นจร รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งมีการแข่งขันประเภทกีฬาฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล และแชร์บอล วันที่ 29 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานวันคนพิการ อบต.ท่าชะมวง พร้อมด้วยคณะครู

ซึ่งได้บริจาคผลไม้ ขนม และเครื่องดื่มในงานวันคนพิการครั้งนี้อีกด้วย ณ อาคารตลาดนัดท่าชะมวง 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2561

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรม​ ระดับภาค ภาคใต้

นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาคุณธรรม​ ระดับภาค ภาคใต้ โดยศูนย์พัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28

-29 สิงหาคม 2561

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรดกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (กีฬาสี) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ฝึกซ้อมการเดินขบวนพาเหรดกีฬาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2561 (กีฬาสี) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา