นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าร่วมงานวันคนพิการ อบต.ท่าชะมวง พร้อมด้วยคณะครูซึ่งได้บริจาคผลไม้ ขนม และเครื่องดื่มในงานวันคนพิการครั้งนี้อีกด้วย ณ อาคารตลาดนัดท่าชะมวง 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2561