เวอร์ชันเต็ม: [-- อุปกรณ์ช่าง --]

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา -> ห้องวิชาการ -> อุปกรณ์ช่าง [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

man 2010-09-07 12:12

อุปกรณ์ช่าง

สกัด  (CHISELS)             สกัดเป็นเครื่องมือตัดหรือเฉือนอีกชนิดหนึ่งที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย 
ซึ่งต้องใช้งานร่วมกับค้อน  ปกติจะใช้สกัดในงานตัดเศษโลหะส่วนเกินบนผิวโลหะ  ตัดนอตหรือสลักเกลียวที่ถอดไม่ออก  ตัดรอยเชื่อมส่วนเกิน  ตัดแผ่นโลหะ  และเซาะร่อง   สกัดทำมาจากเหล็กกล้าเนื้อดี  มีความแข็งและเหนียวมากกว่าเหล็กทั่วๆ ไป  มีขนาดยาว4-8  นิ้ว
  สกัดสามารถแบ่งตามชนิดของปาก  (หรือปลาย)  ให้  4  แบบ  ซึ่งได้แก่
            1) สกัดปากแบบ  (Flat) จะมีปากกว้างและดค้งเล็กน้อย  หรือแบน ใช้ตัดและเฉือนโลหะทั่วไป
            2) สกัดปากจิ้งจก (Cape) ลักษณะคล้ายแบบแรก แต่ปากแคบกว่าและมุมปลายโตกว่า

            3) สกัดปากมน  (Round  nose) ปากจะถูกเฉือนให้อยู่ในลักษณะคล้ายวงรี  ใช้สำหรับเซาะร่องกลมๆ  ครื่งวงกลม  หรือส่วนโค้ง

            4) สกัดปากเฉียง (Diamond  point) ปากจะถูกตัดเฉียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้สำหรับเตรียมรอยต่อที่จะเชื่อมหรือใช้ลบความคมของขอบภายใน

            ปากสกัดจั้นจะต้องลับให้คมอยู่เสมอ และจะต้องมีมุมที่ถูกต้องด้วย โดยทั่วๆ ไป มุมที่ปากสกัดจะมีค่า 60 -70 องศาแต่ทั้งนี้ถ้าเป็นโลหะอ่อน มุมนี้จะต้องมีค่าลดลง

 

การใช้งานสกัดในการเฉือนโลหะ  มีดังนี้

            1) ยึดชิ้นงานให้มั่นคง

            2) ถือสกัดให้มั่นคง แต่อย่าให้แน่นเกินไป ด้วยมือที่ไม่ถนัดบริเวณใกล้ๆ กับหัวสกัด

            3) เอียงสกัดด้วยมุมต่างๆ กันให้เหมาะสม โดยตอนเริ่มต้นควรทำมุมกับชิ้นงานให้มาก จากนั้นจึงลดมุมลง  แต่อย่าให้น้อยเกินไปอาจเกิดการไถล

            4) เวลาตัดให้ดุที่ปากสกัด  อย่าดูที่หัวสกัด

            5) ตอกหัวสกัดด้วยค้อนด้วยขนาดแรงที่เท่ากันโดยจับค้อนบริเวณปลายด้าม

            6) พยายามเฉือนจากขอบชิ้นงานเข้ามาบริเวณกลางๆโดยมีการแสดงการสกัดชิ้นงานและการวางเท้าในการยืนสกัดงาน

 

ข้อควรระวังในการใช้งานสกัด

            1) สกัดที่หัวบานเป็นดอกเห็ด จะต้องแต่งให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการลื่นเวลาใช้ค้อนตี

            2) เช็ดค้อนและสกัดให้สะอาด เมื่อมีคราบน้ำมันติด

            3) หน้าค้อนจะต้องเรียนร้อย

            4) ระวังเศษโลหะจากการสกัด

 
 
คีม  (PLIERS)

 

               คีมเป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในงานช่างหลายๆสาขา  ซึ่งคีมมีประโยชน์อยู่หลายประการ เช่น ใช้สำหรับ  จับวัสดุ-อุปกรณ์,ตัด  และการขึ้นรูปชิ้นส่วนของอุปกรณ์  เป็นต้น

          คีมที่ใช้ในงานอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นคีมที่มีฉนวนห่อหุ้มที่ด้ามจับทั้ง 2 ขา เพื่อความปลอดภัยในการ    ทำงานส่วนมากคีมที่พบเห็นในงานด้านอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานทั่วไปจะมีอยู่ 2 ชนิด

          คีมตัด (Cutting  pliers)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสายไฟ,ตัดขาอุปกรณ์  และบางทีสามารถใช้ในการปลอกสายไฟได้

 

 ข้อควรระวังในการใช้คีม 

ไม่ควรใช้คีมตัดในการตัดวัสดุที่มีความแข็ง  ตัวตะปู,สกรู  หรือสายไฟขนาดใหญ่  เพราะอาจทำให้คีมหมดสภาพความคม  หรือชำรุดเสียหายได้

          คีมปากยาว  (Long  nose  pliers) เป็นคีมที่ใช้ในการจับชิ้นงานขนาดเล็ก,ใช้ในการตัดขาอุปกรณ์  เช่น  ขาตัวต้านทาน,ขาตัวเก็บประจุ  เป็นต้น  บางทีอาจจะใช้ในการขันนอต-สกรูที่มีพื้นที่จำกัด

 

ปากกาจับชิ้นงาน  (BENCH  VISE)
 

ปากกา  เป็นเครื่องมือสำหรับประกอบหรือใช้สำหรับการทำงาน โดยใช้จับชิ้นงานให้แน่นเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงานอื่น เช่น จับโลหะ ไม้ พลาสติกอื่น ๆ ในการตัดเจาะ ตัด ขัด ตอก หรือตะไบ เป็นต้น ปากกามีหลายชนิด เช่น

1.    ปากกาจับโลหะ  ลักษณะการใช้  เป็นปากกาที่ยึดแน่นบนโต๊ะฝึกงาน ใช้สำหรับจับโลหะให้แน่นเพื่อตัด ขัด เจาะ  ตะไบอื่น ๆ มีขนาดเล็ก  ใหญ่เป็นนิ้ว  ทำด้วยเหล็กหล่อ

 
การบำรุงรักษา
1. ไม่ใช้ปากการองรับเหล็กเพื่อทุบ จะทำให้ปากกาหักได้ง่าย
2. ทำความสะอาดทุกส่วนของปากกา ชโลมด้วยน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม
3. เมื่อเลิกใช้งาน ขันให้เข้าไปให้ชิด

 
2. ปากกาจับไม้ มีอยู่หลายแบบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งาน เช่น

    2.1 ปากกาหัวโต๊ะ  ลักษณะการใช้งาน เป็นปากกาที่ยึดแน่นอยู่กับด้านข้างหัวโต๊ะฝึกงาน ใช้สำหรับจับไม้ในการส ตัด อื่น ๆ
การบำรุงรักษา
1. เมื่อเลิกใช้งานขันปากกาเข้าไปให้ชิด
2. ทำความสะอาด ใส่จารบีที่เกลียวหมุน

 

 
2.2  ปากกาจับไม้ ลักษณะการใช้ เป็นปากกาสำหรับจับชิ้นงานไม้  อัดชิ้นงานไม่เข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นงานขนาดเล็ก

 
การบำรุงรักษา
1. เมื่อเลิกใช้ใช้เลื่อนปากกาเข้าชิดกวัน ขันเกลียวให้ชิด
2. ทำความสะอาด ชโลมน้ำมัน ทาจารบีที่เกลียว

 

2.3 ปากกาจับไม้ ลักษณะการใช้ เป็นปากกาที่มี 2 ส่วนเป็นไม้ เลื่อนเข้าหากันโดยใช้ เกลียวน๊อตขนาดโต  เป็นไม้หรือเป็นน๊อตโลหะ ซ้าย ขวา ใช้สำหรับบีบ อัด ไม้แผ่น แผ่นไม้อัดเข้าหากันให้แน่น

 
การบำรุงรักษา
1. เมื่อเลิกใช้ทำความสะอาด
2. ขันเกลียวน๊อตทั้ง 2 ข้าง ให้ตัวปากกาเข้าหากันให้แน่น
3. ทาจารบีที่เกลียวน๊อต (โลหะ)

 

2.4 ปากกาอัดไม้หรือแม่แรงอัดไม้  ลักษณะการใช้งาน เป็นปากกาสำหรับใช้ในการอัดไม้เข้าหากันให้แน่น เช่น การอัดพื้น อัดเพราะไม้แผ่น อัดประกอบชิ้นงาน มีขนาดความยาวติดเป็นเมตร เช่น 1 เมตร  0.50 เมตร  2.00  เมตร เป็นต้น

การบำรุงรักษา
1. เมื่อเลิกใช้ใช้เลื่อนปากกาเข้าชิดกวัน ขันเกลียวให้ชิด

3. เลื่อนหน้าจับไม้ด้านท้ายเข้าหาด้านหน้า แล้วขันเกลียวให้หน้าทัง 2 ชิดกัน2. ทำความสะอาด ชโลมน้ำมัน ทาจารบีที่เกลียว

4. ไม่ใช้ปากกาอัดไม้เป็นที่รองรับในการทุบเหล็ก หรือทุบตะปู
 

 
2.5 ซีแคลม (C clamp)  ลักษณะการใช้งาน เป็นเครื่องมือรูปตัว C  ทำด้วยเหล็กหล่อ ใช้สำหรับจับงานโลหะเพื่อการเชื่อม  จับงานไม้สำหรับในการอัดไม้แผ่นติดกัน มีขนาดความโตเป็นนิ้ว

 
การบำรุงรักษา
1. หน้าสัมผัสจับงานให้เรียบอยู่เสมอ
2. เกลียวทาจารบีเสมอ
3. อย่าใช้แรงอัดมากเกินไป  อาจทำให้หักได้
4. ไม่ใช้รองรับในการทุบเหล็กหรือตะปู

 

 
3. ปากกาจับไม้ติดโต๊ะ  สำหรับจับไม้เวลาวัด กะ ไส โกรก ตัด

    การบำรุงรักษา   ต้องทำความสะอาด  และหยดน้ำมันกันเสนิมอยู่เสมอ

 


dantanakueo 2013-11-28 19:05
มีประโยชมากเลยครับผม


เวอร์ชันเต็ม: [-- อุปกรณ์ช่าง --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.019539 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us