ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 33
tee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลกระดานข่าว
รายละเอียดผู้ใช้ 

การประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 33

การจัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในละพระราชชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  


ครั้งที่  33 
ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 
ระหว่างวันที่  11 - 15  กุมภาพันธ์  2555


 คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนข้อมูลสถิติและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  การประกวดผลงานผลงานสมาชิก    การสัมมนาทางวิชาการของสมาชิก และการสัมมนาทางวิชาการของครู  รวมถึงการนำเสนอทางด้านศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค  การฝึกอบรม 108  อาชีพ และการแสดงผลงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เพื่อเป็นข้อมูลเสนอให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจกรรมแต่ละภาค  สำหรับการนำไปใช้ในการพัฒนาสมาชิกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 032 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 038 - Copy (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 048 - Copy (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 064 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 077 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0130 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0176 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0177 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0178 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0182 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0184 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0209 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0210 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: Copy of DSC_0218 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: DSC_0179 (Large).JPG
วษท.สงขลา
tee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลกระดานข่าว
รายละเอียดผู้ใช้ 
อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: DSC_0180 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: DSC_0181 (Large).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: DSC_0182 (Large).JPG
วษท.สงขลา
tee ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลกระดานข่าว
รายละเอียดผู้ใช้ 
อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 009 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 010 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 015 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 016 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 017 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 018 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 019 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 020 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 021 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 029 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 046 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 061 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 068 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 071 (Small).JPG
รูปภาพ:อกท.ชาติ จ.กระบี่ ครั้งที่ 33
รูปภาพ: 079 (Small).JPG
วษท.สงขลา
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
31+2 คำตอบคือ:33
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้