วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เกี่ยวกับฟักข้าว


กินอยู่คือฟักข้าว 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
เลขที่ 142 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180
โทร. 0-7438-9118  โทรสาร. 0-7438-9118

Copy right 2010 SCAT.AC.TH All right reserved.