โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมการจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5 ณ ห้องประชุมจามจุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 5

วันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาว​ช​นม​์​ศิ​ก … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน ประชุมการจัดการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสัตว์เชิงเดี่ยว ระดับ 5 ณ ห้องประชุมจามจุรี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2665

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 17

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสอบปลายภาค ภาคเรียน … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2665

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิ … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ามาแนะแนวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 7

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตร … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา เข้ามาแนะแนวการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในกับนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยฯ

การประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน (CVM) ณ ห้องประชุมจามจุรี

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

วันที่ 25 มกราคม 2566 นางสาว​ช​นม​์​ศิ​ก … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ปิดความเห็น บน การประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคน (CVM) ณ ห้องประชุมจามจุรี